Urna av furu
vitlaserad furu
Produktnummer

011009 no. 20

vitlaserad urna. 

Pris 186€